سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فجر آزادی

(در مورد 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران سروده شد)

 

مژده ای دل مـــاه بــهمن آمده                               روز آزادیّ مــیـهـن آمده

مژده ای دل فـــجر آزادی دمید                        ناجی مستضعفان از ره رسید

ملّت اســـلام دوشــادوش هـــم                           برخروشیدند بر ظلم و ستم

خون به شمشیر آنچنان پیروز شد                        مـــاه بهمن مبدأ نوروز شد

مضمهل گــردید طاغوت زمان                         نور آمد رفت ظلمت از میان

نــوکر طاغوت یعنی بخــتیار                        سنگرش را ترک کرد و الفرار

ای مسلمان! قدر این نعمت بدان                         دیــن و آزادی نیامد رایگان

بس عزیزانی به خون غلتیده اند                       تــا بسـاط ظلم را بــرچیده اند

حرمت خون شهیدان را بدار                           در ره اســـلام جانت کن نثار

سالــروز لحظه آزادی است                          بین ما جای خمینی خالی است

گر خمینی نیست ، راه او بجاست                   جانشینش رهبر و هم پیشواست

رمز پیروزی چو باشد اتحاد                       زین عمل روح خمینی هست شاد

تا بُود ملّــت کنار رهـــبــری                        دست استکبار هست از ما بری

از خدا خواهد "خدایی" با دعا                        عزت اســلام هر صبح و مسـا
تاریخ : چهارشنبه 87/11/30 | 3:21 عصر | سراینده: حاج فیض الله خدایی | دیدگاه

  • راسو
  • بک لینک فا
  • ضایعات