سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

از بهر خدا کاری کنید

(به مناسبت سفر آقای مهندس فلاح زاده استاندار یزد به حاجی آباد زرین سروده شد)


انتظار   ما   سر  آمد ، موسم    دیدار   شد     چشم    ما   فرش   ره   آقای   استاندار شد

هم  امام جمعه ی محبوب  و  دیگر همرهان     موجب   دلگرمی   و   خوشحالی  بسیار شد

خیر مقدم گویم  و  هم پوزش از این  راه دور     خاصه   رنج  این  سفر   کز   راه  ناهموار شد

جاده ی این روستا  تا  شهر را خود شاهدید     ای بسا  فردی که در این جاده حالش زار شد

گوشی  همره  در   این  جاده  ندارد  ارتباط      وای  بر  آنکس  که در این راه مشکل دار شد

معدن    باریت    بود    اندر    جوار    روستا     بی جهت  تعطیل  و  مشتی  کارگر بیکار شد

کم شده آب قنات  و  نخلها  خشکیده است    زندگی   بهر   کشاورزان   بسی   دشوار شد

نیست چون  امکان تحصیلات  در این روستا     مشتی  از  مردم   به  ترک  روستا  ناچار شد

مشکل بیکاری نسل جوان یک معضل است     بایدش فکری که این معضل بسی دشوار شد

شکر  بازوی   توانا   شد   کمک   بر  ناتوان      وضع حال  ما  به  مسئولین  بسی  تکرار شد

از  برای  ما  نه  ،  از  بهر  خدا   کاری  کنید     بایدش  هرکس  به سهم خویش اندر کار شد

با   دعای   خیر   از     بهر   مقام    رهبری      هم  به  جان  جمله  مسئولین  خدمتکار شد

 
تاریخ : دوشنبه 89/9/1 | 7:44 عصر | سراینده: حاج فیض الله خدایی | دیدگاه

  • راسو
  • بک لینک فا
  • ضایعات