سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

برای صادق

(1393)

 

هزار   شکر   خدا    را   که    کرد   انعامم          ز   فیض  شعر  و  ادب ماندگار شد نامم

عطا   نمود  چو “صادق” ادیب    فرزندی          که    یادگار    بماند   پس   از  سرانجامم

هزار   شکر که در خاندان  من باقی است          فروغ   شعر   و   ادب  پرتو افکن   از  بامم

ادیب  و  شاعر و  اهل  کمال و علم و هنر          که   اوست  در  همه  سو   افتخار اقوامم

دلم خوش است پس از رفتنم از این عالم          نهاده   این    نوه ام   گام  در  پی   گامم

خداش   در   همه   حال   از  بلا  نگهدارد          که    یادگار     بماند    به    دور      ایامم

"خدایی"   از   پی  تحسین  هماره بنماید          دعای   خیر   به   جانش  ز  صبح تا شامم

 

 
تاریخ : جمعه 93/5/24 | 4:18 عصر | سراینده: حاج فیض الله خدایی | دیدگاه

  • راسو
  • بک لینک فا
  • ضایعات